Osobný terapeut na ceste životom

Terapeutka Martina Dányiová

Terapeut, sprievodca na ceste k sebapoznaniu, sebaliečeniu. Osobné a párové terapie. Masáže. Akupresúra. Reflexológia. 

Diagnostika osobnosti pomocou numerologicko kabalistického rozboru osobnosti, pomáha človeku pochopiť seba a nasmerovať ho na cestu zdravia, spokojnosti, lásky a plnosti života.Odhaľuje skryté blokády, podmienené strachy ,vzorce správania, ktoré vytvárajú v živote psychickú nepohodu, smútok, úzkosti, depresie,nespokojnosť a v konečnom dôsledku aj zdravotné problémy, nakoľko emócie majú priamy vplyv na naše fyzické telo.

Prostredníctvom konzultácii, bachovej kvetovej terapie a homeopatie pomáha uvoľniť tieto mentálne, emočné blokády a tým uvoľniť cestu človeka k sebe,k sebaláske, sebapochopeniu a tým aj k otvoreniu sa novému chápaniu života, situácii ktoré sa mu dejú. Stáva sa harmonickým, vyladeným,spokojným sám so sebou. Harmonizujú sa mu aj vzťahy so svojím okolím.

Človek sa tak stáva sám tvorcom svojho nového života a tým sa uzdravuje na emočnom aj fyzickom tele.