Myofasciálna masáž

Myofasciálna masáž - terapia

Ide o pokročilú techniku práce s telom . Masér efektívne ošetruje svalovo-kostrové dysfunkcie. Terapeut je vyzbrojený schopnosťami na ohodnotenie a vyriešenie všeobecných svalovo-kostrových zákonitostí súvisiacich so zlým držaním tela.

Čo je FASCIA? Ide o spojivové tkanivo zložené z kolagénu, elastínu a polysacharidového géloveho komplexu - nazývaný základná hmota. Toto spája trojdimenzionálny vzájomne závislý systém sily, podpory a elasticity.

Koncept FASCIE:

  • Fasciálny systém obopína a ovplyvňuje každý sval, nerv, kosť, krvnú cievu, orgán, systémy a bunky tela.
  • Fascia oddeľuje, podporuje, prepája a ochraňuje všetko vyššie zmieňované.
  • Fascia je trojrozmerná pavučina spojivového tkaniva. Je živá a mení sa podľa potrieb tela.
  • Fascia je reťazec výmeny informácií ovplyvňujúci a ovplyvnený každou bunkou, štruktúrou a systémom v tele.
  • Fascia je chápaná ako samozrejmá súčasť, rovnako ako vzduch alebo gravitácia.
  • Fascia naozaj určuje dl´žku a funkciu svojich svalových častí.
  • Fascia dovoľuje telu uchovávať si normálny tvar a udržovať vitýlne orgány v správnej pozícií.

Čo si predstaviť pod Myofasciálnou masážnou terapiou?

Ak sa pozrieme na myofasciálny systém ako na sveter, tak potom fasciálne napätia na jednom mieste ovplyvnia napätia na druhom mieste a spôsobia neobvyklé pohybové zákonitosti, čo môže viesť k bolesti, tlaku na kĺby a môže sa zvýšiť riziko zranenia. Preto aplikovaním Myofasciálnej terapie zvýšime rozsah pohybu, zmiernime tlak a fasciálne napätia a znovu nastolíme harmóniu v tele.

Masáž si môžete zakúpiť online, či už pre seba alebo ako darček, pre niekoho iného:

Objednajte si termín