Analýza zdravia Oberon

Biorezonancia Oberon
Biorezonancia Oberon

Oberon Systém Quantum

Nový plne automatický model značky Oberon bol vyvinutý k tomu, aby zachytil zmeny v štruktúrach organizmu. Prístroj prenáša dáta telemetricky do počítača k ne-lineárnej analýze ľudského tela. Oberon je veľmi citlivý prístroj, ktorý na základe BIOREZONANCIE zisťuje najrôznejšie záťaže v organizme, ako fyzického tak psychického charakteru.

Prístroj Oberon Systém Quantum patrí v celostnej a prírodnej medicíne knajmodernejším prístrojom. Je jedným z výstupov kozmického výskumu ruského inštitútu praktickej psychofyziky. Je vhodný ku kontrole účinkov akejkoľvek liečby, akýchkoľvek liečiv, vitamínov, potravinových doplnkov, bylín, prakticky všetkých druhov terapií aké existujú.

UPOZORNENIE: Táto metóda nenahradzuje ultrazvuk, rontgen, MRT a iné vyšetrenia, preto nemôže byť použitá k potvrdeniu, vyvráteniu či stanoveniu diagnózy, charakterizujúce zmeny tkaniva. Energeticko-informačné vyšetrenie a harmonizácia na prístrojoch nenahrádza odbornú lekársku starostlivosť.

Hlavnou časťou sú hlavové senzory (snímače) s magnetickými induktory (prevodníky) a hlavový laserový snímač. Tieto snímajú informácie z nízkych magnetických polí mozgového centra. Tieto informácie (signály) sú potom posielané a pomocou softwaru prevedené do počítača na obrazovku. Vyhodnocovanie stavu ľudského organizmu je uskutočňované porovnaním dát diagramu (grafu) s etalóny (vzorky) uložené v databáze softwaru. Takto je možné zachytiť stavy a zmeny vlnových charakteristík rôznych telesných tkanív, jednotlivých buniek, chromozómov a dokonca separátnych enzýmov a hormónov. Systém sám postavený na spektrálnej analýze určitých magnetických polí mozgu je svetovo pokrokovou informačnou technológiou, ktorá na začiatku tohto storočia patrí k najvýkonnejšej metóde modernej prírodnej vedy.  


Biorezonancia Oberon
Biorezonancia Oberon

Metaterapia

ktorá v tele obracia patologické signály na fyziologické, čím dochádza k harmonizácii elektromagnetického vlnenia v tele a k aktivovaniu seba uzdravovacích procesov. Pretože technológia pracuje iba s pacientovými vlastnými signálmi, je bezbolestná a neškodná. Inak povedané je odhalená disharmónia na základe jej vyžarovacej frekvencie, metaterapia danú frekvenciu otočí v protifáze a vyšle ju späť do tela, čím dochádza k jej likvidácii a k nastoleniu harmónie.

Jak píše MUDr. Miroslav Pekárek vo svojej knihe Tajemství života a naděje o biorezonanční diagnostice a terapii:

"Zápal zistíme patologickými frekvenciami a vysielaním harmonizujúcich frekvencií tie patologické eliminujeme a tým liečime."

To je základ biorezonancie...

Biorezonancia Oberon
Biorezonancia Oberon

V prístroji sú využité objavy ako NLS (Nikola Tesla), Rife generátor zvaný taktiež Rife paprskomet (R. R. Rife) a EAV (Dr. Reinhard Voll).

Súčasťou prístroja je obsiahla databáza, vychádzajúca nielen z čínskej a indické medicíny, homeopatie, fytoterapie, ale i klasickej medicíny.

Po analýze vášho celkového zdravotného stavu sa dá uskutočniť Oberonom tzv. Metaterapia.