Analýza zdravia – OBERON

N   Oberon Systém Quantum   N

 

zdravie a človek

Nový plne automatický model značky Oberon bol vyvinutý k tomu, aby zachytil zmeny v štruktúrach organizmu. Prístroj prenáša dáta telemetricky do počítača k ne-lineárnej analýze ľudského tela. Oberon je veľmi citlivý prístroj, ktorý na základe biorezonancie zisťuje najrôznejšie záťaže v organizme, ako fyzického tak psychického charakteru.

Prístroj Oberon Systém Quantum patrí v celostnej a prírodnej medicíne knajmodernejším prístrojom. Je jedným z výstupov kozmického výskumu ruského inštitútu praktickej psychofyziky. Je vhodný ku kontrole účinkov akejkoľvek liečby, akýchkoľvek liečiv, vitamínov, potravinových doplnkov, bylín, prakticky všetkých druhov terapií aké existujú.

Hlavnou časťou sú hlavové senzory (snímače) s magnetickými induktory (prevodníky) a hlavový laserový snímač. Tieto snímajú informácie z nízkych magnetických polí mozgového centra. Tieto informácie (signály) sú potom posielané a pomocou softwaru prevedené do počítača na obrazovku. Vyhodnocovanie stavu ľudského organizmu je uskutočňované porovnaním dát diagramu (grafu) s etalóny (vzorky) uložené v databáze softwaru. Takto je možné zachytiť stavy a zmeny vlnových charakteristík rôznych telesných tkanív, jednotlivých buniek, chromozómov a dokonca separátnych enzýmov a hormónov. Systém sám postavený na spektrálnej analýze určitých magnetických polí mozgu je svetovo pokrokovou informačnou technológiou, ktorá na začiatku tohto storočia patrí k najvýkonnejšej metóde modernej prírodnej vedy.

Radi Vám povieme viac aj na 0948 40 10 70 alebo nás kontaktujte TU

 

UPOZORNENIE: Táto metóda nenahradzuje ultrazvuk, rontgen, MRT a iné vyšetrenia, preto nemôže byť použitá k potvrdeniu, vyvráteniu či stanoveniu diagnózy, charakterizujúce zmeny tkaniva.

Energeticko-informačné vyšetrenie a harmonizácia na prístrojoch nenahrádza odbornú lekársku starostlivosť.

časť diagnostiky - naše energie

V prístroji sú využité objavy ako NLS (Nikola Tesla), Rife generátor zvaný taktiež Rife paprskomet (R. R. Rife) a EAV (Dr. Reinhard Voll).

Súčasťou prístroja je obsiahla databáza, vychádzajúca nielen z čínskej a indické medicíny, homeopatie, fytoterapie, ale i klasickej medicíny.

Po analýze vášho celkového zdravotného stavu sa dá uskutočniť Oberonom tzv.

oberon výstup auraMetaterapia

ktorá v tele obracia patologické signály na fyziologické, čím dochádza k harmonizácii elektromagnetického vlnenia v tele a k aktivovaniu seba uzdravovacích procesov. Pretože technológia pracuje iba s pacientovými vlastnými signálmi, je bezbolestná a neškodná. Inak povedané je odhalená disharmónia na základe jej vyžarovacej frekvencie, metaterapia danú frekvenciu otočí v protifáze a vyšle ju späť do tela, čím dochádza k jej likvidácii a k nastoleniu harmónie.

Jak píše MUDr. Miroslav Pekárek vo svojej knihe Tajemství života a naděje o biorezonanční diagnostice a terapii:

“Zápal zistíme patologickými frekvenciami a vysielaním harmonizujúcich frekvencií tie patologické eliminujeme a tým liečime.”

To je základ biorezonancie…

Radi Vám povieme viac aj na 0948 40 10 70 alebo nás kontaktujte TU

vitalita a zdravie

Comments are closed